Η προσέγγιση

Η ασφάλεια στις μεταφορές αποτελεί πρωταρχική επιδίωξη σε παγκόσμια κλίμακα και υψηλή προτεραιότητα μεταρρύθμισης των πολιτικών μεταφορών.

Η βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής μέσω των συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας, που επιτρέπουν στους διαχειριστές:

  • να προσαρμόσουν τα όρια ταχύτητας με ρυθμιστικές πινακίδες και φωτεινούς σηματοδότες

  • να διοχετεύσουν κατάλληλα την κυκλοφορία

  • να ενημερώνουν τους οδηγούς για τα πιθανά εμπόδια, τους κινδύνους και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν

 έχει ως αποτέλεσμα να εξυπηρετούνται καλύτερα οι χρήστες:

  • να κυκλοφορούν σε ομαλότερες συνθήκες

  • μειώνοντας τις απρόβλεπτες συμπεριφορές

  • προλαμβάνοντας τα τροχαία δυστυχήματα

  • και ως εκ τούτου να βελτιωθεί θεαματικά η ασφάλεια των οδικών υποδομών.

Το αποτέλεσμα του έργου TrafficLoadForecast είναι ένα σύστημα υποστήριξης λήψης απόφασης για την πρόβλεψη, τη ρύθμιση και τη διαχείριση του κυκλοφοριακού φόρτου οδικών υποδομών σε πραγματικό χρόνο, με τη βοήθεια τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στόχοι

%

ΜΕΙΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

%

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ

%

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ “ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ”

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του προγράμματος “ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ” που ανήκει στον επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) και την ΕΕ (Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)