Ο σκοπός

Ο κύριος στόχος του έργου TrafficLoadForecast είναι να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη λύση ITS (Intelligent Transportation System) για τη την πρόβλεψη και τη διαχείριση του φόρτου οδικών υποδομών με τη βοήθεια καινοτόμων και τεχνολογικά προηγμένων προσεγγίσεων και να προχωρήσει στην άμεση βιομηχανική αξιοποίηση της παραχθείσας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.

Η ιδέα

Υπάρχουν ιδανικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας ολιστικής λύσης καθώς υπάρχει η ικανότητα μελέτης και ανάπτυξης
των μοντέλων που διέπουν τα κυκλοφοριακά μοντέλα, η τεχνογνωσία σχεδιασμού και υλοποίησης λύσεων που στηρίζονται στα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) και στο Δίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things).

Το αποτέλεσμα

Το αποτέλεσμα του έργου TrafficLoadForecast είναι ένα σύστημα υποστήριξης λήψης απόφασης για την

  • πρόβλεψη

  • ρύθμιση

  • διαχείριση

του κυκλοφοριακού φόρτου οδικών υποδομών σε πραγματικό χρόνο, με τη βοήθεια τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης.